زيندا سات Zindasat: Nouvelles mises à jour de TIGER T6 USB et TIGER T6 Class. SD&HD

vendredi 6 janvier 2012

Nouvelles mises à jour de TIGER T6 USB et TIGER T6 Class. SD&HD


Nouvelles mises à jour de TIGER T6 USB et TIGER T6Class SD&HD
TIGER* SD
·  TIGER*  T22                   V.167      06-01-2012     TELECHARGER     Tools
·  TIGER* T7 USB             V3.99      06-01-2012     TELECHARGER     loader
·  TIGER* T6 USB             V3.99      06-01-2012     TELECHARGER     loader
·  TIGER* T6 Class            V1.66      06-01-2012     TELECHARGER     loader  Clear Flash
·  TIGER* T1                     V3.66      06-01-2012      TELECHARGER     loader
·  TIGER* T5                     V3.55      06-01-2012      TELECHARGER     loader
TIGER* HD
·  TIGER T6 Class HD     V1.13    05-01-2012         TELECHARGER     Loader    
                                                          Clear Flash     Tools
· T600/ T600A1 /T600A2/ V2.19       05-01-2012      TELECHARGER     Full    
·  TIGER T700 HD                V1.33     4-1-2012       TELECHARGER

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre message et votre visite sur notre site
Nous traiterons votre demande et nous y répondrons dans les 24 heures
accepter salutations
équipe Zindasat