زيندا سات Zindasat: Cas Data Pour:BETA,EPSILON, IOTA,KAPPA,LAMBDA,MU,NU,THETA 29/07/2012

samedi 28 juillet 2012

Cas Data Pour:BETA,EPSILON, IOTA,KAPPA,LAMBDA,MU,NU,THETA 29/07/2012

BETA ( ali_dvbs_29C) 29.07.2012 TELECHARGER 
RAI (13°E) BULSAT (39°E) TNT France (19°E) ORF / Austriasat (19°E)

Epsilon ( starsatUI_29C) 29.07.2012  TELECHARGER 
RAI (13°E) BULSAT (39°E) TNT France (19°E) ORF / Austriasat (19°E)

THETA ( ali_dvbs_29E_V6) 29.07.2012  TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E- ORF
 Austriasat  19.2°E-Bulsat 39°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E

IOTA (Samsat 560-Samsat570) 
29.07.2012  TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E, - Bulsat 39°E- ORF
 Austriasat  19.2°E-CSAT 19.2°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E

KAPPA   
29.07.2012   TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E, - Bulsat 39°E -- ORF 
 Austriasat  19.2°E-CSAT 19.2°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E

LAMBDA  
29.07.2012   TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E, - - Bulsat 39°E-ORF 
 Austriasat  19.2°E-CSAT 19.2°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E

MU ( Samsat70HD-Samsat80HD)  
29.07.2012    TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E, - Bulsat 39°E-ORF 
 Austriasat  19.2°E --CSAT 19.2°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E


NU ( Samsat70HD-Samsat80HD)   29.07.2012    TELCHARGER
RAI 1 2 3 4 13°E, - Bulsat 39°E-ORF 
 Austriasat  19.2°E --CSAT 19.2°E-Canal Digitaal NL 19.2°E-TNT Farnce 19.2°E


STARSAT  29.07.2012   TELCHARGER

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre message et votre visite sur notre site
Nous traiterons votre demande et nous y répondrons dans les 24 heures
accepter salutations
équipe Zindasat