زيندا سات Zindasat: MagtiSat Channels

mardi 6 mai 2014

MagtiSat Channels

MagtiSat Channels

ASTRA 4.8°E 12360 V 27500 FEC 2/3  DVB-S2  8PSK

Magti Kino (SID: 044A06.05.2014 
ID:Channel 098 
Biss: AE 1E B3 7F B5 E6 14 AF

Magti Hiti HD (SID: 044B) 06.05.2014 
ID:Channel 099
Biss: 1F 2F BA 08 C5 F6 14 CF

QartuliArkhi  (SID: 3070)  06.05.2014 
ID:Channel 207 - QartuliArkhi
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
kavkasia  (SID: 0C08)
ID:Channel 208 kavkasia
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

MeoreArkhi   (SID: 0BEA)
ID:Channel 205 - MeoreArkhi
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

ApkhazetisKhma  (SID:0BC2)
ID:Channel 201-ApkhazetisKhma
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

QualityChannel  (SID:0BD6)
ID:Channel 203-QualityChannel
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

komedi arkhi  (SID:080C)
ID:Channel 106
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

Ertsulovneba (SID:0816)
ID:Channel 107
Biss:13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C

Chveni Magti  (SID: 0449)
ID:Channel 097
Biss :Down

Comedy Arkhi/Tabula TV    (SID: 07D0)
ID: Channel 100
Biss: 11 22 00 33 14 01 06 1B

Obieqtivi  (SID: 0448)
Biss: 11 22 00 33 14 01 06 1B

EnkiBenki (SID: 0BCC)
CW:11 03 02 16 19 03 14 30

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre message et votre visite sur notre site
Nous traiterons votre demande et nous y répondrons dans les 24 heures
accepter salutations
équipe Zindasat