زيندا سات Zindasat: TNT 19.2°E - SRG / SSR 13°E - El Mouritania 26°E -BeINSports Feeds 3.1°E -MagtiSat Channels 4.8°E -ESPN 15°W -BULSAT (39°E) -ORF / Austriasat (19°E)

samedi 14 juin 2014

TNT 19.2°E - SRG / SSR 13°E - El Mouritania 26°E -BeINSports Feeds 3.1°E -MagtiSat Channels 4.8°E -ESPN 15°W -BULSAT (39°E) -ORF / Austriasat (19°E)

14.06.2014
- TNT 19.2°E
- SRG / SSR 13°E
- El Mouritania 26°E
-BeINSports Feeds 3.1°E
-MagtiSat Channels 4.8°E
-ESPN 15°W
-BULSAT (39°E)
-ORF / Austriasat (19°E)
-All Biss keys   Updated !
 NU
SAMSAT 560 (BY USB)

 -El Mouritania 26°E
-ESPN 15°W
-BULSAT (39°E)
-ORF / Austriasat (19°E)
-All Biss keys
 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci pour votre message et votre visite sur notre site
Nous traiterons votre demande et nous y répondrons dans les 24 heures
accepter salutations
équipe Zindasat